Phrases

 

 

 

 

 

     

 

Cook maori

English

 

 

Kia orana.

Hi.

 

Kia orana korua.

Hello.

 

Pe'ea koe?

How are you? /nominal/

 

E meitaki au.

I am fine.

 

Kare au e  meitaki  ana.

I am not fine.

 

Pe'ea kōtou?

How are you? /plural/

 

E meitaki matou.

We are fine.

 

E meitaki koe?

Are you fine? /nominal/

 

Āe.

Yes.

 

Karē.

No.

 

Meitaki.

OK.

 

Ko'ai tō'ou ingoa?

What is your name?

 

Ko Tu tōku ingoa.

My name is Tu.

 

Ko'ai tōna ingoa?

What is his/her name?

 

Ko Teariki tōna ingoa.

His name is Teariki.

 

Ko Moana tōna ingoa.

Her name is Moana.

 

E no'o ana koe ki 'ea?

Where do you live?

 

E no'o ana au ki Henderson

I live in Henderson.

 

E mataora koe?

Are you happy?

 

Ka inangaro kaikai koe?

Do you understand it? /N/

 

Te mārama nei koe i teia?

Do you understand it? /P/

 

Kua takataka?

Is it clear?

 

E a'a teia?

What is this?

 

E pēni.

A pen.

 

E kaingākai.

A table.

 

E no'o'anga teia.

This is a chair.

 

E a'a tērā?

What is that?

 

E tiōka tērā.

That is a piece of chalk.

 

E māramarama tērā.

That is a window.

 

E ngūtupa tērā.

That is a door.

 

Karē au i kite.

I don't know.

 

Kua ngaropoina iāku.

I have forgotten.

 

E a'a teia au apinga?

What are these things?

 

E au tāmaka.

These are shoes.

 

E a'a tērā au apinga?

What are those things?

 

E au tiare.

Flowers.

 

Te a'a ra koe?

What are you doing?/N/

 

Te a'a ra 'aia?

What is he/she doing?

 

Va'i i te ngutupa.

Open the door.

 

Te vā'i nei au i te ngūtupa.

I am opening the door.

 

Tapiri i te ngūtupa.

Close the door.

 

Te a'a ra kōtou?

What are they doing?

 

Tei'ea te pēni?

Where is the pen?

 

Tei ko te pēni.

The pen is over there.

 

Te no'o'anga.       

It is not orange.

 

E tuatua 'aka'ou koe 'inē.

Please say it again.

 

E tuatua mārie koe´inē.

Please speak more slowly.

 

E ro'iro'i au.

I am tired.

 

E mamae toku ni'o.

I have a toothache.

 

Na 'ai tena 'anani?

Whose orange is that?

 

Naku teia 'anani.

This orange is mine.

 

Na 'ai tena puka?  

Whose book is that?

 

E aru mai koe iaku.

Follow me. Come with me.

 

Te 'aere nei koe ki 'ea?

Where are you going? /N/

 

Te 'aere nei au ki te toa.

I ´m going to the shop.

 

 Ka 'aere tatou ki Avarua.

We are going to Avarua.

 

 E aravei koe ia Moana.

Meet Moana.                    

 

 'Oki 'aka'ou mai koe.

Come back again.

 

Tei 'ea te 'are meangiti?

Where is the toilet?

 

Tei te pae i te pi'a pa'i.

It is next to the bathroom.         

 

No 'ea koe?

Where have you been?

 

No 'ea a Tioni?         

Where has Tioni been?

 

No Avarua au.

I have been at Avarua.

 

No te 'api'i a Tioni.          

Tioni has been at school.

 

Ka 'aere koe ka a'a? 

What are you going to do?

 

'Auraka koe e tuatua viviki.

Don´t speak fast.

 

'Auraka koe e 'anga'anga.

Don´t work.

 

'Auraka koe e tuatua ma'ata.

Don´t speak loudly.

 

E a'a teia ra?

What day is it today?

 

E Ru'irua.

It's Tuesday.

 

E Varaire.

It's Friday.

 

Kua 'anau ia koe ki 'ea?

Where were you born?

 

 Kua 'anau ia au ki Mangaia.

I was born on Mangaia.

 

 Ko i te Makete

On a  market. 

 

Ka inangaro 'anani au.

I´d like an orange.

 

Ae, e reka ana au.

Yes, I like it.

 

Ka inangaro koe i te 'apara?

Would you like an apple?

 

Ae, ka inangaro au i teta'i.

Yes, please.

 

Kare, kare au e inangaro.

No, thank you.               

 

E 'ia ra te moni?

How much is it?

 

Ka na'ea koe?

Which way are you going ?

 

E a'a ta'au tipoti inangaro?

What sports do you like?

 

Ko Ngere taku va'ine.

Ngere is my wife.

 

Ko Tangaroa tana tane.     

Tangaroa is her husband.

 

Ko Tiki taku tamaiti.

Tiki is my son.

 

Toku tua'ine

My sister

 

Tona metua va'ine

His/her mother

 

To matou metua tane

Our father

 

To Tu taeake ko Tere.

Tu's friend is Tere.

 

Ko Tere te taeake o Tu.

 Tere is Tu's friend.

 

Toku 'oro'enua

My horse

 

To'ou motoka

Your car

 

To matou 'enua

Our land

 

Na 'ai teia puka?

 Whose book is this?

 

Naku teia puka.

This book is mine.

 

Naku.

It´s mine.

 

Na Turi te puka.

It is Turi's book.

 

Ko 'ai to'ou metua tane?

Who is your father?

 

Ko Tangaroa toku metua tane.

My father is Tangaroa.

 

Ko Marama toku metua va'ine.

My mother is Marama.

 

E au tua'ine ainei to'ou?

Have you got any sisters?

 

Ae, e rua oku tua'ine.

Yes, I have two sisters.

 

E au tungane ainei to'ou?

Do you have any brothers?

 

Ae, e toru oku tungane.

Yes, I have three brothers.

 

E tangata anga'anga tautai.

My father is a fisherman.

 

E pu'api'i ainei to'ou papa?

Is your father a teacher?

 

Kare, e taote 'aia.

 No, he is a doctor.

 

E tamarlki ainei ta'au?

Have you got any children?

 

Kare, kare 'aku tamarlki.

 No, I haven't got any children.

 

E a'a te ora?

What is the time?

 

E ora toru.

It is three o'clock.

 

E ora 'a teia.

It is four o'clock.

 

E 'apa teia no te ora 'itu.

 It is half past seven.

 

E tuaero teia.

 It is twelve o'clock.

 

E rima miniti ki te ora nga'uru.

It is five to ten.

 

E a'a ta'au anga'anga?

What is your job?

 

E pu'api'i au.

I am a teacher.

 

Kia matakite!

Be careful!

 

Kia vave mail

Be quick!    

 

Kia manuia!

Good luck!

 

E muramura te pona.

The dress is red.

 

E meitaki te puka.

The book is good.

 

Kua taito te au pare.

The hats are old.

 

Tei 'ea ta'au 'are pure?

Where is your church?

 

Ka kite koe i te tuatua Papa'a?

Can you speak English?

 

Ae, ka kite au i te tuatua Papa'a.

Yes, I can .

 

Te marama nei koe?

Do you understand it?

 

Kare au e marama ana.

I don´t understand .

 

'Aere ra.

Goodbye.

 

E no'o ra.

Goodbye.

 

E meitaki tikai te reira.

That is very good.

 

Ea'a to'ou atereti?

What is your address?

 

Kia orana, i teia popongi e Tu.

Good morning, Tu.

 

Kare, meitaki ma'ata.

No, thank you.

 

Ka inangaro u koe?

Would you like some milk?

 

E 'aka'oro motoka ana koe?

Do you drive a car?

 

E no'o ake ra, e Tu.

Goodbye, Tu.

 

Aere atu ra e Tere.

Goodbye, Tere.

 

Introduction General Mithology Culture Language Islands Pictures Videos Pacific Links Other